Om oss

Bakgrunn / historie

Henriksen Oljetransport AS er ett privateiet selskap, med 50 års erfaring innen avfalls- og kjemikaliehåndtering.
Vår historie er preget av regionens utvikling og selskapet har i over 40 år hatt kvinnelig daglig leder - som også har vært hovedaksjonær.

Vi er spesialister på farlig avfall og har spesiell fokus på drift og vedlikehold av oljeutskiller og tankanlegg.
Selskapet er en del av regionens beredskapsorganisasjonen og blir benyttet ved spill, forurensingsscener og ved behov for rask og effektiv oppsamling og/eller flytting av kjemikalier.
Bilparken består av moderne spesialkjøretøy og tankbiler. Vi disponerer bunkersbåt og opererer i et moderne mottaks- og lageranlegg og har kompetente serviceinnstilte medarbeidere med bred erfaring.
Årlig håndterer selskapet over 7 millioner enheter farlig avfall og har sterkt fokus på kundeopplevelsen.
Selskapet er sertifisert i henhold til ISO9001 og ISO14001 og er medlem av Norsk Forening For Farlig Avfall.

Farlig avfall på rett vei

Vår visjon og våre verdier

Med riktig kompetanse, fleksible løsninger og motiverte medarbeidere - skal vi bli den foretrukne leverandør av tjenester knyttet til håndtering av farlig avfall til kunder med aktivitet i Stavanger-regionen.
Vårt uttrykk «Farlig avfall på rett vei!» skal fortelle kunder og samarbeidspartnere at vi jobber kostnadseffektivt og innenfor lovverket som vi opererer under.
Rett vei betyr både at vi har den mest effektive løsningen og at vi beveger oss på den rette/riktige siden av tillatelser, forskrifter og lover.

Våre verdier er noe som våre medarbeidere skal kjenne seg igjen i:

Vi er opptatt av mennesker, å være personlige, se muligheter for den enkelte og kunne gi gode råd på veien til en meningsfull jobb.
Vi tror at våre medarbeidere vil gjøre en bedre jobb, trives bedre hos oss og våre kunder, samt oppnå den utviklingen de ønsker hvis vi har en god toveiskommunikasjon.
Dette gir igjen trygge medarbeidere som er ærlige, tar initiativ, tar ansvar, leverer kvalitet, jobber for fellesskapet og dermed bidrar til vekst og utvikling for både seg selv og firmaet.